Samarbetspartners

Som vanligt har vi med oss de gamla goda vännerna i  SKAPFST , Riksförbundet för Folkmusik och Dans och Musikförläggarna samt Sensus som presenterar Årets nykomling och i specialkategorier så finns SKAPs och Manifests priser till årets textförfattare och till årets kompositör, och FST som avsändare för Manifests pris för Experimentell musik.

Nya sponsorer för i år är Danmark Music Group och Cora Music. Sedan tidigare år så har vi stöd av The Orchard, Ingrooves och Border Music.

Nedan finner ni loggor och korta presentationer. För 2023 år gala har vi även fått stöd av Statens Kulturråd.

 

Cora Music licensierar välkänd musik till video för uppladdning på Youtube. Tjänsten erbjuder ett musikbibliotek av tusentals låtar och ljudeffekter där alla royalties går tillbaka till rättighetshavarna. Cora Music är det tryggaste och enklaste sättet att använda skyddad musik i video på YouTube.
https://coramusic.com

Danmark Music Group är den största oberoende digitala distributören i Skandinavien med kontor och representanter i Danmark, Sverige, Norge, England, Tyskland, Spanien, Italien och USA. DMG är även en av de största aktörerna i Europa när det kommer till digital distribution, kataloghanteringssystem och royaltyredovisning.
https://www.danmarkmusicgroup.com/


Om Ingrooves Music Group

Ingrooves är en ledande musikdistributör och marknadsföringsplattform som leds av ett globalt team av musikexperter och ger skivbolag och artister tillgång till ett avancerat teknologiskt ramverk, transparenta, skalbara distributions och marketinglösningar för att växa i en ständigt föränderlig och dynamisk musikbransch.
https://www.ingrooves.com/
Kontakt: tive@ingrooves.com


SKAP
SKAP är Sveriges intresseorganisation för kompositörer, textförfattare och bearbetare. SKAP
bedriver påverkansarbete nationellt och internationellt. SKAP är en av tre huvudmän för STIM.
www.skap.se

Sensus_CMYK

SENSUS
Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap
och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet.
www.sensus.se

 

FST

FST
Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna
inom det konstmusikaliska området och har till dags dato totalt 386 medlemmar.
FST har till ändamål att tillvarata sina medlemmars konstnärliga, ekonomiska och sociala intressen,
medverka till spridning av svensk musik i Sverige och utlandet och överhuvudtaget främja
svensk musikkultur.
www.fst.se/

Musikförläggarna
Musikförläggarna är musikförlagens branschorganisation. Som förlagens enade röst driver Musikförläggarna viktiga branschfrågor i kontakter med både beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av Musikförläggarnas huvuduppgifter. Se:
http://musikforlaggarna.se/


The Orchard

 

Border Music

Border Music – med huvudkontor i Göteborg, tar musiken ut i världen, både fysiskt och digitalt, via sina kontor i Oslo, Berlin, London, Sydney, Paris och på flertalet olika platser i USA och Kanada.
https://www.bordermusic.eu/

 

 

Riksförbundet för Folkmusik & Dans
Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD) verkar aktivt för att stärka folk- och världsmusikgenrens ställning och för att skapa bättre förutsättningar för genrens utövare.
https://www.rfod.se/